Nationaal Borstvoeding Onderzoek

In het kader van de Wereld Borstvoeding Week, wordt in opdracht van Gewoonborstvoeding.nl jaarlijks het Nationaal Borstvoeding Onderzoek gehouden. Het onderzoek wordt gehouden onder zwangere vrouwen en moeders met jonge kinderen. Het bestaat uit vragen over het geven van borstvoeding en ervaringen met het geven van borstvoeding. Ook worden via het onderzoek peilingen naar merkbekendheid en merkvoorkeur van borstkolven gedaan. Het is het grootste onderzoek naar borstvoeding in Nederland, en wordt sinds 2021 ook in België gehouden.

Uitkomsten Nationaal Borstvoeding Onderzoek 2022

Veel vrouwen stoppen te vroeg met het geven van borstvoeding. Dat is één van de uitkomsten uit het Nationaal Borstvoeding Onderzoek 2022. In het onderzoek geeft 65% van de Nederlandse moeders aan maximaal 12 maanden borstvoeding te geven of te willen geven. Dit in tegenstelling tot het advies van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), dat adviseert om borstvoeding te geven tot een kind 2 jaar is.

De Wereldgezondheidsorganisatie raadt moeders overal ter wereld aan om baby's in de eerste zes maanden van hun leven exclusief borstvoeding te geven om een optimale groei, ontwikkeling en gezondheid te waarborgen. Daarna wordt geadviseerd om – in combinatie met vaste voeding –borstvoeding te blijven geven tot de baby twee jaar of ouder is.

Internationale gezondheidsorganisaties zijn het erover eens dat het geven van borstvoeding gedurende de eerste twee jaar van een baby helpt bij de ontwikkeling van de hersenen, zorgt voor optimale groei, de schoolprestaties bevordert en het risico op diabetes en obesitas op latere leeftijd verkleint. Ondanks dat 60% van de moeders in het onderzoek aangeeft dat de gezondheid van de baby en van de moeder zelf de belangrijkste redenen zijn om te starten met borstvoeding, stoppen de meesten veel te vroeg met het geven van borstvoeding.

Belangrijke factoren bij de keuze van de moeder voor het geven van borstvoeding zijn met name steun vanuit de partner en hulp en informatie vanuit zorgprofessionals.

Binnen het Nationaal Borstvoeding Onderzoek 2022 is ook informatie verzameld over specifieke productaankopen (borstkolven en kleding), merkvoorkeur en het kopen via specifieke winkels (zowel online als offline).

Uitkomsten Nationaal Borstvoeding Onderzoek 2021

Veel vrouwen stoppen met het geven van borstvoeding na hun zwangerschapsverlof. Bij bijna 1 op de 5 vrouwen die aangeeft te stoppen, is er geen ruimte op het werk beschikbaar voor het afkolven van moedermelk of wordt kolven op het werk niet gewaardeerd. In België is dit zelfs bij 1 op de 3 vrouwen die aangeeft te stoppen het geval. Dat is één van de uitkomsten uit het Nationaal Borstvoeding Onderzoek 2021, waaraan in totaal ruim 4.400 Nederlandse en 1.270 Belgische vrouwen hebben deelgenomen.

Een schokkende uitkomst uit ons onderzoek, want wanneer je nog borstvoeding wilt blijven geven als je weer aan het werk gaat, dan heb je wettelijk het recht om dit te doen tijdens werktijd. Je werkgever moet een geschikte ruimte voor je beschikbaar stellen. En als er op je werk geen geschikte ruimte is, dan moet je werkgever je de mogelijkheid geven om thuis borstvoeding te geven of te kolven.

Meer voorlichting over borstvoeding is essentieel

Veel vrouwen vinden het lastig om het afkolven op het werk met hun werkgever bespreekbaar te maken. Meer voorlichting hierover richting zowel vrouwen als richting het bedrijfsleven is essentieel. Borstvoeding moet worden beschouwd als een volksgezondheidskwestie die op alle niveaus investeringen en ondersteuning vereist. Wereld Borstvoeding Week is een wereldwijde campagne om het bewustzijn rondom borstvoeding te vergroten. Jaarlijks wordt de Wereld Borstvoeding Week (WBW) georganiseerd van 1 t/m 7 augustus door WABA, de World Alliance for Breastfeeding Action.

Hoe lang geef je borstvoeding?

Meer voorlichting rondom borstvoeding is sowieso erg belangrijk. Wij pleiten al jaren voor meer informatie over de invloed van borstvoeding op de gezondheid van moeder en kind. Het is belangrijk om het langvoeden uit de taboesfeer te halen en om rolmodellen te creëren via de media. Uit het Nationaal Borstvoeding Onderzoek 2021 blijkt bijvoorbeeld ook dat, zowel in Nederland als in België, slechts 8% van de moeders langer dan 24 maanden borstvoeding geeft. Dit in tegenstelling tot het advies van de Wereldgezondheidsorganisatie. Zij adviseren moeders hun kind tot zes maanden uitsluitend borstvoeding te geven. Na dat eerste half jaar kan er bijvoeding geïntroduceerd worden, maar blijft borstvoeding de belangrijkste voedingsbron. Het is ideaal als de borstvoedingsrelatie tot voorbij het tweede levensjaar blijft bestaan.

Enkele andere interessante uitkomsten uit onze onderzoeken in Nederland en België:

  • - In zowel Nederland als België is 4 op de 5 zwangere vrouwen van plan om borstvoeding te geven aan haar kindje.
  • - Na de bevalling heeft bijna 90% van de vrouwen ook daadwerkelijk borstvoeding gegeven.
  • - Als belangrijkste reden voor het kiezen voor het geven van borstvoeding wordt gegeven: “Het is gezond voor zowel mijn baby als voor mezelf”.
  • - “Een voorkeur voor flesvoeding” wordt gegeven als belangrijkste reden om er voor te kiezen om geen borstvoeding te geven.
  • - De meest voorkomende klacht bij het geven van borstvoeding: “Ik had pijnlijke borsten en/of tepels”. Als tweede klacht wordt genoemd “Moeite met aanleggen” en als derde klacht “Te weinig melkproductie”.
  • - In België antwoordt 50% van de vrouwen met Ja op de vraag: “Heb je je wel eens ongemakkelijk gevoeld bij het voeden van je kindje in een openbare gelegenheid?”. In Nederland is dat iets meer dan 45% van de vrouwen.

Neem voor meer informatie over het Nationaal Borstvoeding Onderzoek 2021 in Nederland of het Belgische Borstvoeding Onderzoek 2021, of een overzicht met de belangrijkste uitkomsten contact met ons op.

In 2021 zal de Wereld Borstvoeding Week 2021 gaan over hoe borstvoeding bijdraagt aan het voortbestaan, de gezondheid en het welzijn van iedereen, en de noodzaak om borstvoeding wereldwijd te beschermen. Op social media zal de hashtag #wbw2021 weer veelvuldig gebruikt gaan worden. En ook wij zullen ons hard maken voor nog meer aandacht voor borstvoeding en de voordelen ervan met onze hastag #gewoonborstvoeding op Instagram.

Uitkomsten van het Nationaal Borstvoeding Onderzoek 2020

In het kader van de Wereld Borstvoeding Week (van 1 t/m 7 augustus), deden de afgelopen dagen meer dan 3.700 zwangere vrouwen en moeders mee aan het Nationaal Borstvoeding Onderzoek. Dit onafhankelijke onderzoek, uitgevoerd door onderzoeksbureau Markteffect in opdracht van Gewoon Borstvoeding, wordt dit jaar voor de tweede keer gehouden rondom de borstvoedingsweek. In het onderzoek wordt o.a. gevraagd naar het geven van borstvoeding, ervaringen van vrouwen met het geven van borstvoeding en de invloed van corona op borstvoeding. Uit het onderzoek blijkt dat een kwart van de vrouwen het (helemaal) eens is met de stelling “De huidige pandemie zorgt ervoor dat ik langer borstvoeding wil geven om mijn kindje extra te beschermen.” Het feit dat vrouwen meer en langer thuis werken in deze coronatijd lijkt hier een positief effect op te hebben.

Resultaten Nationaal Borstvoedingsonderzoek 2020

Borstvoeding geven voor de gezondheid

In het onderzoek geven ruim vier van de vijf zwangere vrouwen aan van plan te zijn borstvoeding te geven (83%). Van de vrouwen die niet in verwachting zijn, maar wel kinderen hebben, geeft 88% aan op een bepaald moment borstvoeding te hebben geven. Het feit dat het goed is voor de gezondheid van baby en moeder wordt als belangrijkste reden gegeven (64%). Borstvoeding bevat alles wat een baby nodig heeft. In borstvoeding zitten niet alleen voedingsstoffen zoals vetten, koolhydraten en eiwitten die nodig zijn om te groeien, maar ook vitamines, mineralen en andere stoffen die goed zijn voor een baby.

Borstvoeding geven in het openbaar

Verder blijkt uit het onderzoek dat maar liefst 53 procent van de moeders die in het openbaar gevoed hebben zich ongemakkelijk voelen bij het voeden van hun kind in het openbaar. Dit ongemakkelijke gevoel wordt met name veroorzaakt door kijkende en starende voorbijgangers. 5% van deze vrouwen geeft aan ook wel eens negatieve opmerkingen te krijgen tijdens het voeden in het openbaar.

Dit jaar is het percentage vrouwen dat aangeeft zich ongemakkelijk te voelen bij het geven van borstvoeding in het openbaar nog hoger dan tijdens ons borstvoedingsonderzoek vorig jaar. Hieruit blijkt maar weer hoe belangrijk het is om meer aandacht te geven aan borstvoeding en hoe belangrijk het is om de Wereld Borstvoeding Week te organiseren. Borstvoeding geven hoort gewoon te zijn, niet raar of ongemakkelijk.

Wereld Borstvoeding Week

Van 1 tot en met 7 augustus is het Wereld Borstvoeding Week. Wereldwijd wordt er in deze week extra aandacht gevraagd voor borstvoeding. In 2020 is het thema “Steun het geven van borstvoeding voor een gezondere planeet.” Op social media zal de hashtag #wbw2020 weer veelvuldig gebruikt gaan worden. En ook wij zullen ons hard maken voor nog meer aandacht voor borstvoeding en de voordelen ervan met onze hastag #gewoonborstvoeding op Instagram.

Wereld Borstvoeding Week logo